7101 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen ‘Konkordato’ müessesesi hakkında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen konferans, 27 Aralık 2019 Cuma günü Üniversitemizde gerçekleşti. GSÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Güray Erdönmez’in yanı sıra Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mert Erer’in de konuşmacı olarak yer aldığı konferansa yoğun bir katılım oldu.

1