TABLO 1: Uluslararası İlişkiler Bölümü Yayınları 
2018 
 • Arıkanlı Z.,  " 'Sessizin Payı': Afrika Tarihini Bağımsızlaştırmak",  Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi,  6,  ss. 230-254,  (2018).
 • Bilener T. & Büyükakıncı E.,  "John Paul Lederach ",  Büyükakıncı E. (derl.), Barış Çalışmaları,  Ankara, Adres Yayınları,  ss. 506 - 568.,  (2018)
 • Büyükakıncı, E. (derl.), Barış Çalışmaları,  Ankara, Adres Yayınları,  760 s.,  (2018)
 • Savaş Cazala M.,  "Koruma Sorumluluğu'nun Normatif Statüsü ",  Öneri,  13/50,  65-89,  (2018).
 • Türkmen F. “Woodrow Wilson”, Büyükakıncı E. (derl.), Barış Çalışmaları,  Ankara, Adres Yayınları,  ss. 62-86,  (2018)
2017 
 • Bilener T. ve Dedeoğlu B., “New Regionalism around India and ASEAN” Insight Turkey, Sonbahar 2017, Vol. 19, No. 4., ss. 155-175. (2017)
 • Dedeoğlu B., “Turkey and the European Union: Neither a Marriage nor a Separation on the Horizon”, Sasha Toperich and Aylin Unver Noi, Turkey and Transatlantic Relations (Ed.), November 21, 2017 ss. 103-116. (2017)
 • Savaş Cazala M.,  ""Règles d'engagement", Jean Baptiste Jeangène-Vilmer",  Dictionnaire de la Guerre et de la Paix,  PUF,  ss. 1164-1169,  (2017).
 • Tekin, Beyza Ç.,  " Düzensiz Göçün Yönetimi Konusunda Varılan Türkiye- AB Mutabakatının Avrupa Birliği’nin Uluslararası Kimliği Üzerindeki Etkileri",  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,  39(2), ss. 57-80.,  (2017).
 • Tekin, B. Ç & Danış, D. (Eds.),  " Visions croisées autour des frontières européennes : mobilité, sécurité et frontières",  Istanbul,  Editions de l’Université Galatasaray,  (2017).
 • Tulça E., "Kıbrıs sorununun tarihçesinde 60 yıldır başarısız Barış arayışları.",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt: 12, Sayı: 149-150,  ss. 9-29,  (2017).
 • Türkmen F., Öktem E.,  "Major Rulings of the European Court of Human Rights on Cyprus: the impact of politics",  Mediterranean Politics (SSCI),  Vol. 22, 2, ss. 278-300,  (2017).
2016
 • Bilener T., “İnsancıl Diplomasi: Kavramlar ve Tartışmalar Işığında Kanada Örneği”, Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar (Der. Gaye Aslı Sancar),  Beta Yayınları, İstanbul, 2016, (2016)
 • Bilener T.,  "İnsancıl Diplomasi: Kavramlar ve Tartışmalar Işığında Kanada Örneği ",  Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar,  Beta ,  50-80,  (2016).
 • Dedeoğlu B., “Turkey and the West: Possible Scenarios”, Insight Turkey, Vol.18, No.3, ss: 31-43, (2016)
 • Demir Ali F.,  "Türkiye-Rusya İlişkilerinde Suriye Krizinin Yansımaları ve Etkileri",  Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi,  3/2,  (2016).
 • Demir Ali F.,  "Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya Yönelik Dış Politikası", Faruk Sönmezoğlu (Derl.), XX. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,  Der Yayınları,  (2016).
 • Kulalı Y. ,  "The Role of Iceland in the International System as a Small State and the Issue of European Union Membership",  European Journal of Social Sciences, Education and Research,  Vol.8,  104-113,  (2016).
 • Kulalı Y. ,  "Moğolistan ve Dış Politika Çıktıları: Coğrafi Hapsolmuşluğu Aşmak",  Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları,  10,  103-129,  (2016).
 • Savaş Cazala M.,  "Rusya'dan Arktik Güvenliğine Bakışlar: Yeni Bir Soğuk Savaşı Tartışmak",  Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları,  10(21),  163-185,  (2016). 
 • Savaş Cazala M.,  "Offensive Use of Force in Peace Operations: The Force Intervention Brigade",  European Journal of Interdisciplinary Studies,  4(2),  116-124,  (2016).
 • Tulça E.,  "Başlangıcından 1999'a Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi anlaşmazlıklarının siyasi sürecine kısa bir bakış",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt 11, Sayı: 143-144, pp. 9-27,  (2016).
 • Tulça E., Turcanu F.,  "Amimtirile unei romance", Dragoste Şi revolutie,  Corint Istorie Publications,  (2016).
 • Tulça E.,  "Enis Akaygen",  Venizelos-Atatürk kai enas prezvis ,  İason,  ,  (2016).
2015
 • Arıkanlı Z.,  "« Les nouvelles orientations de la politique étrangère de La Turquie : une politique étrange »",  Informations et Commentaires. Le développement en question : le monde face à des contradictions,  173,  26-31,  (2015).
 • Bilener T., « Arap Baharı Sonrası Mısır Dış Politikası », İ.Ü. SBF Dergisi, No. 51. (2015)
 • Büyükakıncı, E. (derl.),  "Savaş Kuramları",  Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar,  Ankara, Adres Yay.,  960 s.,  (2015).
 • Dedeoğlu B., “Değişen Uluslararası ve bölgesel ortamda Türkiye’nin güvenliği”, Nurettin Altundeğer, M.Murat Arslan (Derl.), Türk Dış Politikasında Paradigma Değişimi ve Güncel Konular, Turgut Özal Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015, ss. 147-171. (2015)
 • Demir Ali F. ve Çomak Nebahat A.,  "Şaman ve Türk Dünyası",  Bağlam Yayınları, İstanbul, 2015. (2015)
 • KulaIı Y.,  "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı: Dünün Sorunları, Bugünün Gelişmeleri",  Uluslararası Hukuk ve Politika,  Sayı: 43 Cilt:11,  131-161,  (2015).
 • Kulalı Y. & Kafdağlı T.,  "Jack Levy",  derleyen: Erhan Büyükakıncı, Savaş Kuramları,  Adres yayınları, Ankara,  908-937,  (2015).
 • Savaş Cazala M.,  "Retour sur un classique : John Stuart-Mill, A few words on Non-Intervention",  Revue Générale de Droit International Public,  119(1),  766-776,  (2015).
 • Savaş Cazala M.,  "Le cadre juridique de l’action des Casques bleus",  Apres-Demain,  35,  27-28,  (2015).
 • Savaş Cazala M, Cazala J.,  "La politique juridique extérieure de la Turquie. Puissance émergente et droit international",  Annuaire Français de Relations Internationales,  Université Panthéon-Assas. Centre Thucydide,  553-572,  (2015).
 • Savaş Cazala M.,  "Bölüm 12: Kenneth Waltz",  Erhan Büyükakıncı (ed.) Savas Kuramları,  Liberte,  376-399,  (2015).
 • Serdaroğlu S., "Public-Private Interaction for Sustainable Development Learning in Brazil: A Case Study on Reflexive Governance and Foreign Environmental Policy-Making", International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 6; June 2015, ss. 143-156. (2015)
 • Serdaroğlu S., " Thomas C. Schelling", Erhan Büyükakıncı (Dir.), Savaş Kuramları (Théories de la guerre), Septembre 2015, ss. 690-713. (2015)
 • Tekin, Beyza Ç. & Tekin, Rıfat B.,  "Political Economy of European Mobilizations: Why Did the Anti-Austerity Movements Fail?", N. Konak and R. Ö. Dönmez (Der.),  Waves of Social Movement Mobilizations in the Twenty-First Century: Challenges to the Neo-Liberal World Order and Democracy, New York: Lexington Books,  129- 150,  (2015).
 • Tekin, Beyza Ç. & Tekin, Rıfat B.,  "The Limits, Dilemmas, and Paradoxes of Turkish Foreign Policy: A Political Economy Perspective",  London,  LSE Research on South Eastern Europe, LSEE, (2015).
 • Tulça E.,  "Dobrucalı Cavit Bey'in hatıraları",  Türk-Romen Diplomatik ilişkileri,  Simurg Yay.,  100,  (2015).
 • Tulça E.,  "Enis Bey",  Atatürk-Venizelos ve Bir Diplomat,  Simurg Yay.,  160,  (2015).
 • Türkmen F.,  "From Libya to Syria: Rise and Fall of Humanitarian Intervention?",  German Review of the United Nations ,  1/15,  3-9,  (2015).
2014
 • Bilener T.,  "Arap Baharı Sonrası Mısır Dış Politikası ",  İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi ,  No. 51 ,  181-195,  (2014).
 • Dedeoğlu B., “Analyse”, Engin Akçay, Erkan Ertosun et all. (Derl.), Half a Decade in Turkey; Ambassadorial Insights, Turgut Özel University Publications, Ankara, 2014, ss. 251-160., (2014)
 • Ergül O.,  "« Avrasya Ekonomik topluluğu: Sovyet Sonrası Alanda Farklı Bir Entegrasyon Modelinin Tartışılması » ",  Journal of Central Asian & Caucasian Studies,  9/17,  39-74,  (2014).
 • Savaş Cazala M.,  "Les règles d’engagement au coeur des opérations de paix",  Revue Défense Nationale,  75,  106-111,  (2014).
 • Savaş Cazala M.,  "Les règles d’engagement et l'usage de la force",  Revue Défense Nationale,  75,  117-122,  (2014).
 • Savaş Cazala M.,  "Eleştirel Ekolde Özgürleşme ve Aydınlanma Düşüncesi",  Tayyar Arı (ed.) Uluslararası İlişkilerde Post Modern Analizler II,  Dora,  49-76,  (2014).
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "Is the European Union a Normative Power? A Reappraisal following the Eurozone Crisis",  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,  Vol. 36(2),  327-348,  (2014).
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "Rethinking the Post-National EU in Times of Austerity and Crisis",  Mediterranean Politics,  Vol. 19(1),  21-39,  (2014).
 • Tekin, Beyza Ç. & Tekin, Rıfat B.,  "AKP Dönemi Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği: Neo-liberal Dönüşüm Bağlamında bir Değerlendirme",  Türkiye’de Politik Değişim ve Türk Dış Politikası: Neo-Osmanlıcılığın Sosyo-Politiği, (der.) Rasim Özgür Dönmez, ,  Bursa: Dora Yayıncılık,  35-77,  (2014).
2013
 • Bilener T.,  "La Turquie et le Processus de Paix au Proche-Orient ",  Laboratoire de l'IRSEM ,  No. 13 ,  25-37,  (2013).
 • Dedeoğlu, B.,  "L'influence du printemps arabe sur l'équilibre des grandes puissances ",  Le Journal de l'Association Héllènique des Scientifiques Régionaux,  Vol. 1, No. 1 , (2013).
 • Dedeoğlu B. ve Akgönül S. (derl.),  La Turquie et l’Europe Une évolution en interaction,  L'Harmattan ,  206 s.,  (2013).
 • Dedeoğlu B., “ Questions politico-juridiques : relations ambiguës dans un monde en mutation ”, Beril Dedeoğlu ve Samim Akgönül (derl.), La Turquie et l’Europe Une évolution en interaction, l’Harmattan, Paris, 2013, ss.35-49. (2013)
 • Türkmen F., Özbudun E.,  "Impact of the ECtHR's Rulings on Turkey's Democratization: An Evaluation",  Human Rights Quarterly(SSCI),  35,  985-1008,  (2013).
 • Türkmen F., Öktem E.,  "Foreign Policy as a Determinant in the Fate of Non-Muslim Minorities: A Dialectical Analysis",  Turkish Studies(SSCI),  14,  463-482,  (2013).
2012
 • Büyükakıncı, E. (derl.),  "Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından sonra Yirmi Yıl - Rusya Federasyonu",  Türk Dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler,  Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay.,  920 s.,  (2012).
 • Dedeoğlu B., “ Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Süreci”, Ünite 4, Rıdvan Karluk, Betül Yüce Dural, (Derl.), Avrupa Birliği,  Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları no.1650, Eskişehir, 2012. ss. 70-94. (2012)
 • Demir Ali F.,  "XXI. Yüzyılda Geçmiş ve Gelecek Açmazındaki Türkiye-Güney Kafkasya İlişkileri",  Faruk Sönmezoğlu (Derl.), XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,  Der Yayınları,  (2012).
 • Serdaroğlu S., « Kolombiya-FARC Müzakerelerinde 4. Dönem: Oslo Süreci”, Stratejik Düşünce, yıl:3, Sayı:36, Kasım 2012, ss. 36-39. (2012)
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "The Turkish Self and Non-Muslim Other (s): Parliamentary Discourse on Ethnic and Religious Difference",  Making Strangers: Issues of the Other in the Sphere of Identity, (Ed.) Don Domonkos,  Oxford: Inter-Disciplinary Press,  103-123,  (2012).
 • Tekin, Beyza Ç. ,  "Human Rights as a Security Challenge: An Examination of Turkish Nationalist Discourse on Minority Rights Reforms",  Nationalism and Human Rights, In Theory and Practice in the Middle East, Central Europe, and Asia-Pacific Pacific (Ed.), Grace Cheng, New York: Palgrave Macmillan,  21- 45,  (2012).
 • Türkmen F.,  "Kırılgan İttifaktan Model Ortaklığa: Türkiye ABD İlişkileri",  Kırılgan İttifaktan Model Ortaklığa: Türkiye ABD İlişkileri,  Timaş,  1-371,  (2012).
2011
 • Bilener T.,  "Çoğunlukçu Kurumsallaşan Parlamenter Rejim: Hindistan ",  Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler,  Anadolu Üniversitesi Yayınları ,  164-190,  (2011).
 • Dedeoğlu B.,  "Türkiye'de AB Karşıtlığı-Küreselleşme Karşıtlığı İlişkisi ",  Uluslararası İlişkiler Dergisi,  Cilt 7, Sayı 28,  85-111,  (2011).
 • Dedeoğlu B., “Ortadoğu’yu tanımlamak”, Tarih Bilinci, No.13-14, Özel sayı, ss. 14-17, (2011)
 • Serdaroğlu S., “Trade and Environment at the Crossroads: Evolution of the International Governance of Biosafety”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.1 No. 5, May 2011, ss. 111-120. (2011)
 • Serdaroğlu S., “International Governance of Agricultural Biodiversity at the Crossroads of Biosafety and Market Dynamics”, Alternatif Politika-Alternative Politics, Cilt 3, Sayı 2, ss. 134-153, (2011)
 • Serdaroğlu S., “Le Protocole de Cartagena, un bilan en demi-teinte”, L’ENA hors les murs, No. 412, Juin 2011, ss. 33-35. (2011)
 • Serdaroğlu S., “Küreselleşmenin Düzenlenmesi bir Yanılsama mıdır? Olası Çerçeveler ve Sınırları”, Özgür Adadağ, Cemil Yıldızcan (Der.), Küreselleşme ve Demokrasi, Dipnot Yayınları, Ankara, 2011, ss. 211-253. (2011)
2010
 • Arıkanlı Z.,  "« British Legacy and Evolution of Kurdish Nationalism in Iraq (1918-1926): What Significance of the ‘Mosul Question’? », ",  Alternatives Journal: Turkish Journal of International Relations,  Vol. 4, No. 4,  91-132,  (2010).
 • Bilener T.,  "La mer Noire et l'enjeu maritime",  Conflit et Sécurité dans l'Espace mer Noire,  Editions Panthéon-Assas,  140-156,  (2010).
 • Bilener T., « Le rôle de la Turquie comme une puissance de la mer Noire », Conflit et Sécurité dans l’espace mer Noire, Editions Panthéon-Assas, Paris. (2010)
 • Demir Ali F.,  "Liderlerin Türk Dış Politikasına Bakışları, Yönetme Şekilleri ve Öncelikleri", Hasret Çomak (Derl.), 21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi,  Umuttepe Yayınları,  (2010).
 • Dedeoğlu B. Ve Seyfettin Gürsel, Türkiye-Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi, Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2010, 254 s. (2010)
 • Dedeoğlu B., Arıboğan Deniz Ü., Ayman G., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der. Faruk Sönmezoğlu, Genişletilmiş 4. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2010, 491 s.
 • Tekin, Beyza Ç.,  "Representations and Othering in Discourse. The construction of Turkey in the EU context",  Amsterdam,  John Benjamins,   (2010).
 • Türkmen F.,  "Anti-Americanism as a Default Ideology of Opposition:Turkey as a Case Study",  Turkish Studies (SSCI),  11,  329-345,  (2010).
2009
 • Türkmen F.,  "Turkish-American Relations:A Challenging Transition",  Turkish Studies(SSCI),  10,  109-129,  (2009).
 • Dedeoğlu B., “Güvenlik bağlamında Uluslar arası Politikada yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin tehdit algılamaları”, Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, H.Selim Özertem (Derl.), Türk Dış Politikası, Uluslararası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, USAK Yayınları, Ankara, 2009, ss.251-257. (2009)
 • Dedeoğlu B., “Türkiye’nin Türk Dünyası ile İlişki Kurması Rusya’ya Rağmen Olamaz”,Habibe Özdal, Osman Bahadır Dinçer, Mehmet Yegin (Derl.), Mülakatlarla Türk Dış Politikası, USAK yayınları, Ankara, 2009, ss. 69-83. (2009)
2008 
 • Arıkanlı Z.,  "« State-tribes relations in the aftermath of independence in Iraq ",  Fahir Armaoğlu'na Armağan,  Ankara Üniversitesi ve Tarih Vakfı Yayınları,  625-654,  (2008).
 • Büyükakıncı, E.,  "Comparing of Hungarian and Polish Neo-Communist Parties",  Perceptions – Journal of International Affairs,  Vol. 13/1,  ,  (2008).
 • Dedeoğlu B.,  "Değişen Dünyada Yeni Dengeler ",  İlgi Kültür Sanat Yayıncılık,  352 s.,  (2008 ).
 • Dedeoğlu B.,  "Uluslararası Güvenlik ve Strateji ",  Yeniyüzyıl Yayınları,  295 s.,  (2008).
 • Dedeoğlu B., “11 Eylül Öncesi ve Sonrasıyla ABD-İran İlişkileri”, Mehmet Tuncer (Derl.), Hedef Neden İran, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2008.  ss.13-29. (2008)
 • Dedeoğlu B., ““Uluslararası Konjonktür”, 1980–1999 Dönemi Türk Dış Politikası ve “Uluslararası Konjonktür”, Haydar Çakmak (Derl.), 2000–2007 Dönemi Türk Dış Politikası, Türkiye Dış Politikası, Platin yayınları, Ankara, 2008. (2008)
 • Serdaroğlu S. ve Süer Ö., “An Analysis of Global Governance: How the State and non-State Actors Interact in the Turkish Banking Sector?”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt : 4 Sayı 15, ss. 113-135. (2008)
 • Türkmen F.,  "The EU and Democratization in Turkey: The Role of the Elites",  Human Rights Quarterly(SSCI),  30,  146-163,  (2008).
 • Tekin, Beyza Ç.,  "The construction of Turkey's possible EU membership in French political discourse",  Discourse & Society,  19(6),  727-763,  (2008).
2007
 • Bilener T.,  "Les Détroits: Atout majeur statégique de la Turquie ",  Annuaire français des relations internationales,  Vol. 12 ,  750-794,  (2007).
 • Bilener T.,  "Ukrayna Dış Politikası ",  Karadeniz Araştırmaları, İlkbahar ,  60-82,  (2007).
 • Dedeoğlu B., “Uluslararası Örgütler”, “Savaş”, “Uluslararası Terörizm”, Haydar Çakmak (Derl.), Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler,  Platin Yayınları, Ankara, 2007, 417 s., (2007)
 • Demir Ali F.,  "Türk Dış Politikasında Liderler",  Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007  (2007).
 • Türkmen F.,  "Turkey's Participation in Global and Regional Human Rights Regimes ",  Human Rights in Turkey,  University of Pennsylvania Press,  249-261,  (2007).
2006
 • Dedeoğlu B. ve Türkmen F. (Derl.), L’Europe Puissance et la Turquie, l’Harmattan, Paris, 212 s. (2006)
 • Dedeoğlu B., “Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Paradoksal Olguları”, Avrasya Dosyası, Cilt: 12, Sayı: 3, ss. 5-20. (2006)
 • Serdaroğlu S., « Biotechnology, Cross-level Cooperation and the Efficiency of Governance », Sai Felicia Krishna-Hensel (Derl.), Global Cooperation: Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century, Cornwall, Ashgate Publishing Company, 2006, ss. 53-73. (2006)
 • Türkmen F.,  "İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale",  İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale,  Okumuş Adam,  1-308,  (2006).
2005
 • Arıkanlı Z.,  "« The Middle East as one of the major uncertainty areas for the European Security Policies », ",  Gilbert Benhayoun, Raphael Bar-El, Emmanuel Moustier (ed.), Regional Cooperation Perspectives,  Editions l'Harmattan,  249-263,  (2005).
 • Bilener T.,  "La Turquie, les Balkans et la Grèce ",  Questions internationales ,  mars-avril ,  15-18,  (2005).
 • Büyükakıncı, E.,  "The Neo-Communist Parties and Power in Central and Eastern Europe: Change in Political Discourses and Foreign Policy Positions ",  East European Quarterly,  Vol. 39/3,  pp. 367-403,  (2005).
 • Dedeoğlu B.,  "Agenda Para la Adhesion ",  Economia Exterior,  no. 32, (2005)
 • Dedeoğlu B., “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı Üzerine”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6 (2005)
 • Dedeoğlu B., “Fighting terrorism and intervention: Paradoxes and misunderstandings”, Perception, Vol. X, No. 4, ss. 147-173., (2005)
 • Serdaroğlu S., «Küreselleşme, Ticaret ve Uluslararası Düzenlemeler», Cem Karadeli (Der.), Küreseleşme ve Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yayınları, 2005, ss. 197-240. (2005)
 • Türkmen F.,  "Cyprus 1974 Revisited: Was it Humanitarian Intervention?",  Perceptions,  10,  61-87,  (2005).
 • Türkmen F.,  "ABD'nin Dış Politikası: Devamlılık ve Değişim",  Doğu Batı,  32,  157-180,  (2005).
2004
 • Bilener T.,  "Ulus-Devlet Olma Sürecinde Ukrayna ",  Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna ,  Phoenix Yayınları ,  250-280,  (2004).
 • Bilener T., « Büyük Ortadoğu Projesi, G-8, NATO Zirvesi: Nasıl Okunabilir? », Günışığı, Mayıs 2004. (2004)
 • Büyükakıncı, E. (derl.),  "Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna",  Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna,  Ankara, Phoenix Yay.,  400 s.,  (2004).
 • Büyükakıncı, E.,  "Security Issues and Patterns of cooperation in the Black Sea Region",  ”, The Turkish Yearbook of International Relations, Ankara Üniv. SBF Yayınları,  Vol. 35,  pp. 17-42,  (2004)
 • Dedeoğlu B., “Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerlerin Karşılıklı Bağımlılığından Farklıların Birlikteliğine”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4 (2004)
 • Dedeoğlu, B.,  "La Politique Méditerranéenne de la Turquie ",  Les Relations entre les Rives Nord et Sud de la Méditerranée , Association des Etudes Internationales, Fondation Friedrich Ebert, Tunus  (2004)
 • Dedeoğlu B., “Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-ABD İlişkilerinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, Faruk Sönmezoğlu (Derl.), Türk Dış Politikasının Analizi, 3. baskı, Der Yayınları, 2004, İstanbul (2004)
 • Serdaroğlu S., « Regional governance beyond the territorial sovereignty: a cooperation model for sustainable use of Tigris and Euphrates», Howard Hensel (Derl.), Sovereignty and the Global Community.The Quest for Order in the International System, Cornwall, Ashgate Publishing Company, 2004, ss. 167-194. (2004)
 • Tulça E.,  "Les relations et l'amitiée gréco-turques dans les années 30.",  Mesogeios,  22-23,  pp. 137-152,  (2004).
 • Tulça E.,  "Mustafa Kemal'in 1920 yılında Türkçe Latin Harfleriyle bir Yazı Denemesi",  Anıtkabir Dergisi,  16,  23,  (2004).
2003
 • Bilener T.,  "AB'nin Azınlık Hakları Anlayışı ve AB'yle Bütünleşme Sürecinde Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri",  Dünden Bugüne Avrupa Birliği ,  Boyut Yayınları ,  150-190,  (2003).
 • Dedeoğlu, B.,  "Bermuda Triangle: Comparing Official Definitions of Terrorist Activity ",  Terrorism and Political Violence ,  Vol. 15, No. 3,  81-110,  (2003).
 • Dedeoğlu B. (derl.),  "Dünden Bugüne Avrupa Birliği ", Boyut Yayınları, İstanbul, 2003, 600 s.,  (2003).
 • Dedeoğlu B., Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, 289 s. (2003)
 • Serdaroğlu S., « Avrupa Bütünleşmesine Katkıda Bulunan Bir Faktör Olarak Çevre », Beril Dedeoğlu (Der.), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul, Boyut Kitapları, 2003, ss .281-325 (2003)
2002
 • Büyükakıncı, E.,  "Patterns of Integration in Central Asia",  Derl. Salomon Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Policy,  Lincoln, Writers Club Press,  pp. 235-251,  (2002).
 • Büyükakıncı, E.,  "Syndromes and Alternatives for the Slovak Foreign Policy: the Process of restructuring after the Velvet Divorce",  East European Quarterly,  Vol. 36/1,  pp. 79-102,  (2002).
 • Dedeoğlu B., “Avrupa Güvenliğinin Geleceği ve Türkiye”, Jeopolitik, Yıl: 1, Sayı: 1, (2002)
 • Dedeoğlu B., Ortadoğu Üzerine Notlar, Derin Yayınları, İstanbul, 2002, 150 s.
 • Türkmen F.,  "Turkey and the Korean War",  Turkish Studies,  3,  161-180,  (2002).
2001
 • Arıkanlı Z.,  "- « New regionalism in the Middle East: Features of Regionalism in the Middle East », ",  Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV), Annual 2001, ,  No. 12,  83-114,  (2001).
 • Dedeoğlu B., “The Role and Probable Future Effects of Middle East Peace Process on the Turkish-Israeli Relations”, Turkish Review of Middle East Studies, OBİV, ISIS, No: 12, (2001)
2000
 • Dedeoğlu B., "Uluslararası İlişkilerde Araştırmacı Sorunları: Kuram, Yöntem ve Yaklaşım Çeşitliliği" , Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 2, (2000)
 • Serdaroğlu S. « La place de la soutenabilité des ressources naturelles dans les relations internationales », Revue de l’Université Galatasaray, Printemps 2000, ss. 186-207. (2000)
1999
 • Büyükakıncı, E.,  "Le Processus constitutionnel et la restructuration institutionnelle dans les républiques turcophones de l’ex-URSS: l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan",  Central Asian Survey,  Vol. 18/1,  pp. 79-99,  (1999).
 • Dedeoğlu B., "Yeni Avrupa Güvenlik Kimliğinde Stratejik Arayışlar", Avrasya Dosyası, Cilt: 5, Sayı: 4, Kış 1999. (1999)
TABLO 2: SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ YAYINLARI
2018
 • Boumaza, M. (dir) (2018) Faire mémoire : Regards croisés sur les mobilisations mémorielles. (France, Allemagne, Ukraine, Turquie, Egypte). L’Harmattan, Politique Comparée, 252 pages.
 • Boumaza, M (2018)  « Introduction. Ce que faire mémoire veut dire » In Boumaza, M. (dir.). Faire mémoire. Regards croisés sur les mobilisations mémorielles. (France, Allemagne, Ukraine, Turquie, Egypte). L’Harmattan Politique Comparée, 2018, p.11 -22.
 • Boumaza, M (2018) « Ce que nous dit la mémoire d’une organisation politique : retour sur l’entreprise mémorielle frontiste. » In Boumaza, M (dir.). Faire mémoire. Regards croisés sur les  mobilisations mémorielles. (France, Allemagne, Ukraine, Turquie, Egypte). L’Harmattan Politique Comparée,  2018, p.103 -120.
 • Boumaza, M (2018) « Au-delà de la fabrique mémorielle, des artefacts fictionnels ? » In Boumaza, M. (dir.). Faire mémoire. Regards croisés sur les  mobilisations mémorielles. (France, Allemagne, Ukraine, Turquie, Egypte). L’Harmattan Politique Comparée,  p.215-218.
 • Yıldızcan, C., Çiner, C. U. (2018). Yönetimin Nesnesi Olarak Vali. Memleket Siyaset Yönetim, Cilt 13, Sayı 29, 1-30. 
2017
 • Adadağ, Ö. (2017). Un film, une capitale comme vitrine de la République: Ankara, le cœur de la Turquie. Ileti-s-im, (26), 157-177.
 • Boumaza, M (2017). « Les chiens aboient, la caravane passe » : militer au Front national de 1972 à nos jours. Une sociologie croisée du militantisme et de l’exposition au stigmate au prisme des transformations des configurations politiques ». In Gueorguevia, P, Todorov, A (dir.), A la recherche de la représentation perdue. Nouvelles voies à l’ouest, à l’est et au sud. L’Harmattan Politique Comparée, p.171-183.
 • Elicin, Y. (2017). Defending the City: Taksim Solidarity. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 19(2), 105-120. (SSCI)
 • Eliçin, Y. (2017). Fransa’da Yerelleşme Reformları: Türkiye Üzerinden Bir Değerlendirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 37-54.
 • Yıldızcan, C., Bayraktar, U. (2017). The empowerment of Turkish governors within hybrid settings of public administration. Mediterranean Politics, https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1398889. (SSCI)
 • Yücel, H., Aksümer, G. (2017). Gecekondulu Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı: Sarıyer Derbent ve Kazımkarabekir Mahalleleri Örneği. Tasarım+kuram dergisi, 13(23), 39-51.
2016
 • Adadağ, Ö. (2016). Visualiser “l’indivisible unité de l’État avec son pays et sa nation”. In Les multiples facettes de l’Etat en Turquie (pp.17-50). L'Harmattan, Paris. 
 • Caymaz, B., Çanakçı D. (2016). Azınlık kimliğini anlamak. İstanbul Rumlarının 'ötekileştirilme' algıları. In Rum Olmak Rum Kalmak (pp. 95-134). İstos, İstanbul.
 • Dinçer, H. Y. (2016). La Cappadoce: Les problèmes actuels de la protection d'un site du patrimoine mondial. In Heritage and Landscape as Human Values (pp. 110-115). Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 978-88-495-3057-5.
 • Dinçer, H. Y. (2016). Cappadocia: Contemporary Protection Problems, Practices and Solution Efforts in a World Heritage Area. In Conservation of Cultural Heritage in Turkey (pp. 127-143). Ege Yayınları ISBN: 978-605-9680-25-7.
 • Kuyaş, A. (2016). Tarihi Düşünmek. Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.
 • Yıldızcan, C. (2016). Agir comme l’État: De l’administration des périphéries vers l’administration des incertitudes. In Les Multiples facettes de l’État en Turquie (pp. 137-178). L'Harmattan, Paris.
 • Yücel, H. (ed.) (2016). Rum Olmak, Rum Kalmak. İstos, İstanbul.
 • Yücel, H. (2016). Varoşun Üç Hali:" İç Varoş"," Parçalanmış Varoş" ve" Bütünleşik Varoş". Siyasal Bilimler Dergisi, 4(1), 53-84.
 • Yücel, H., Lüküslü, D. (2016). Merkezi Sınav Odaklı Eğitim Sisteminde Beden Öğretmeni Olmak: Beden Eğitimi Öğretmenleri Deneyimleri. In Değerler Eğitimi Eğitimde Farklılık Ve Katılım Hakkı (pp. 87-103). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Yücel, H., Yıldız, S. (2016). Atina'da Rum Olmak, Rum Kalmak. In Rum Olmak, Rum Kalmak (pp. 135-172). İstos, İstanbul.
2015
 • Adadağ, Ö. (2015). Le cinéma, outil d’éducation et d’enseignement de la révolution sous le régime du parti unique en Turquie. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, no.139, 177-192.
 • Boumaza, M., Campana, A. (2015). « La fabrique des martyrs », direction et coordination d’un numéro de la Revue Signes, Discours et Sociétés n°15.
 • Boumaza, M., Campana, A. (2015). « Comment fabrique-t-on des martyrs ? Enjeux théoriques et méthodologiques», introduction au numéro de la Revue Signes, Discours et Sociétés n°15. http://www.revue-signes.info/document.php?id=4632
 • Boumaza, M. (2015) « La martyrologie de l’extrême droite française depuis 1945 : mise en ordre des émotions et réécriture de l’histoire » in Revue Signes, Discours et Sociétés n°15. http://www.revue-signes.info/document.php?id=4488
 • Boumaza, M. (2015) “Between stigma and engagement. Young Front National activists’political careers” in Etnografia e ricerca qualitativa- 1/2015, pp.75-87.
 • Caymaz, B. (2015). Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda “Gençlik”. İleti-ş-im, 22, 31-62.
 • Kuyaş, A. (2015). Le Califat illusoire qui cache la République: la fin de la monarchie constitutionnelle en Turquie. In De Samarcande à Istanbul: étapes orientales. Hommages à Pierre Chuvin (pp. 363-384). CNRS Éditions, Paris.
 • Yücel, H., & Yildiz, S. (2015). Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiye'deki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri. Alternatif Politika, 7(3), 564-619.
2014
 • Adadağ, Ö. (2014). Sömürgeleri Tanıyın, Tanıtın, Medenileştirin: Belge Filmlerde Sömürgecilik. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 9-33.
 • Caymaz, B. (2014). Atatürk kültü etrafında seküler dinsellik”. In Suriçinde bir yaşam. Toktamış Ateş'e armağan (pp. 319-336). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Caymaz, B., Çanakçı, D. (2014). Kolektif belleğin ışığında günümüzde İstanbul Rumları.  Alternatif Politika, 6-2, 300-330.
 • Eliçin, Y. (2014). Neoliberal transformation of the Turkish city through the Urban Transformation Act. Habitat International, Vol. 41, 150-155. (SSCI)
 • Eliçin, Y. (2014). Yerinden yönetim, sosyal kapital ve Demokrasi. UCLG-MEWA  Newsletter, 5, 44-51. 
 • Yücel, H., Yıldız, S. (2014). İstanbul’da ve İmroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum Kalmak. Alternatif Politika, (6) 2, 148-184.
2013
 • Kartal, Aysecan (2013) Between NGOs and the State: Turkish Social Services Sector in Post 1990s. In Sustainability and Transformation in European Social Policy Jorge Garces Ferrer and Irene Monsonis Paya (eds) (pp.295-320) Peter Lang. 
 • Yıldızcan, C., Özpınar, C. (2013). Policing Dissent: Authoritarian Reformulation of the State in AKP’s Turkey. In Examining State and Evil: Authoritarian Slips, Past and Present. Ethics, Evil and the State (pp. 43-52). Inter-Disciplinary Press. 
 • Yücel, H. (2013). Jön Türklerden 1990’lara Genç Kuşakların Tarihsel Evrimi. In Yaşarken Yazılan Tarih (pp. 80-81). Metis Yayınları, İstanbul.
 • Yücel, H., Lüküslü, D. (2013). 2000'li Yıllar Türkiye'sinin Gençlerini Anlamak: Milenyum Kuşağı Üzerine Bir Yazı. İktisat ve Toplum, 33/34, 87-92. 
2013-öncesi
 • Boumaza, M. (2012). « Nouvelles figures des luttes sociales : les précaires » In Pigenet, M., Tartakowsky, D. (dir.). Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours,  La découverte, p.696-701.
 • Adadağ, Ö. (2011). Dünya Algısının “Küreselleşmesi ve Küreselleşmenin İlk Adımları. In Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri (pp. 39-86). Dipnot, Ankara. 
 • Boumaza, M. (2011). « Küreselleşme, Demokrasi, Aşırı Sağ: Çözümsüz bir Denklem mi ? Liberal Küreselleşmeye Karşı Avrupa’daki Radikal Sağ Militanlar », in Küreselleşme ve Demokrasi, Ankara, Dipnot.
 • Caymaz, B. (2011). Citoyenneté et éducation civique en Turquie. Tumultes, 37, 111-123.  
 • Eliçin, Y. (2011). The Europeanization of Turkey: Reform in Local Governments. IJEAS,  Vol.7, 103-126.
 • Eliçin, Y. (2011). Social Capital, Leadership and Democracy: Rethinking Fatsa. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 509-518. 
 • Eliçin, Y. (2011). Avrupa Birliği’nde Yönetişim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10,  44-60. 
 • Eliçin, Y. (2011). Küreselleşen Kent ve Sosyal Hareketler. Mülkiye Dergisi, 270,  139-156.  
 • Yıldızcan, C., Adadağ, Ö. (2011). Küreselleşmenin Yüzleri. In Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri (pp. 5-37). Dipnot Yayınları, Ankara. 
 • Yıldızcan, C. (2011). Küreselleşme Çağında Demokrasi Talebi: İyi Yönetişimin Kötü Çocukları. In Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri (pp. 289-337). Dipnot Yayınları, Ankara.
 • Boumaza, M. (2010) « Punir la dépendance toxicomaniaque des femmes pauvres ou les punir de leur pauvreté ? Ethnographie dans le quartier femme d'une maison d'arrêt », in Bruneteaux, P., Terrolle, D. L’arrière cour de la mondialisation. Ethnographie des paupérisés. Editions du Croquant, collection Terra, p 183-203 .
 • Boumaza, M. (2010) « Des ombres au tableau des formations doctrinales des jeunes frontistes (1972-2000) », In Sommerer, E., Zaganiairis, J. (dir.) Obscurantisme : Formes anciennes et nouvelles d’une notion controversée, L’Harmattan, Inter-national, Philosophie, Politique, Religion, p. 227-250.
 • Boumaza, M. (2010) « Les militants frontistes face à la question européenne ». In Türkmen, F. (dir) Turquie, Europe : Le retour des nationalismes ? L’Harmattan, collection Galatasaray, p.51-71.
 • Yıldızcan, C., Yaka, Ö. (2010). Çözülen Ne: Otoritarizm mi Demokrasi mi?. In Hegemonyadan Diktatoryaya: AKP ve Liberal-Muhafazakâr İttifak (pp. 237-261). Tan Kitabevi, Ankara. 
 • Boumaza, M. (2009). « Les générations politiques au prisme de la comparaison : quelques propositions théoriques et méthodologiques. » Revue Internationale de Politique Comparée, vol 16, n°2, p. 189-203.
 • Boumaza, M. Havard, J-F. (2009). « Générations politiques, regards comparés », direction et coordination d’un numéro de la Revue Internationale de Politique Comparée vol. 16, n°2.
 • Boumaza, M., Havard, J-F. (2009) « Générations politiques : regards comparés. Avant-propos au thème. » Revue Internationale de Politique Comparée, vol 16, n°2, p. 183-188.
 • Caymaz, B. (2008). Siyasi partilerin gençlik kolları. In Türkiye’de gençler, gençlik çalışması ve gençlik politikaları (pp. 299-330). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 
 • Caymaz, B. (2008). Türkiye'de Vatandaşlık. Resmi İdeoloji ve Yansımaları,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Adib, M., Al Ahmad, N., Djalali, M., Eliçin, Y., Hachemi, M., Hayajneh, A.M., Signoles, A. (2007). Middle East and West Asia, Decentralization and Local Democracy in the World, UCLG&World Bank, 200-229.
 • Boumaza M. (2007) « L’émergence du Front national de la Jeunesse : se mobiliser pour une cause stigmatisée ». In Cadiou, S, Dechezelles, S., Roger, A. (dir.) Passer à l'action : les mobilisations émergentes. L'Harmattan, Logiques politiques, p. 143-160.
 • Boumaza, M., Campana, A.(2007) « Enquêter en milieu difficile » direction et coordination d’un numéro de la Revue Française de Science Politique, vol. 57, n°1, février 2007 p.5-90.
 • Boumaza, M., Campana, A.(2007) « Enquêter en milieu “difficile”. Introduction » Revue Française de Science Politique, vol. 57, n°1, février 2007 p.5-25.
 • Boumaza, M, Hamman, P. (dir.) (2007). Sociologie des mouvements de précaires. Espaces mobilisés et répertoires d’action. L’Harmattan, Logiques sociales.
 • Boumaza M. avec Hamman, P. (2007). « Introduction. Espaces mobilisés par les précaires », in Boumaza, M, Hamman, P. (dir.) Sociologie des mouvements de précaires. Espaces mobilisés et répertoires d’action. L’Harmattan, Logiques sociales, p. 9-51.
 • Boumaza, M., Pierru, E. (2007). « La précarité mobilisée », direction et coordination d’un numéro de Sociétés Contemporaines, n°65.
 • Boumaza, M., Pierru, E. (2007). « Des mouvements de précaires à l’unification d’une cause » Sociétés contemporaines, n°65, p 7-25.
 • Caymaz, B. (2007). Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamaları 29 Ekim 1933. Bilgi ve Bellek, 7, 115-139. 
 • Caymaz, B. (2007). La laïcité en Turquie: le poids de l’héritage ottoman. International Journal of Turcologia, 4, 22-33.  
 • Caymaz, B., Szurek, E. (2007). La révolution au pied de la lettre. L’invention de l’alphabet turc. European Journal of Turkish Studies, 6, 1-75.
 • Eliçin, Y. (2007). UCLG Country profiles: Republic of Turkey. In Decentralization and Local Democracy in the World, UCLG&World Bank.
 • Boumaza, M. (2006). « Des sociologues au travail : des expériences en confrontation » ; « Configurations et jeu sur l’échiquier social (Norbert Elias) » ; « Vers une dramaturgie du social (Erving Goffman) » ;  « La logique symbolique de la pratique (Pierre Bourdieu) » ; « Qu’est ce que rester « normal » ? – Howard Becker », In Hausbei, K., Hofmann, F., Hubé ,N., Sennewald, J.E, « Espaces d’expérience / Erfahrungsräume», Arts et sciences en recherche TRANSVERSALE Erkundungen in Kunst und Wissenschaft, Munich, Wilhem Fink Verlag.
 • Boumaza, M. (2006) « Les croisés du nouvel ordre : le FN en propagande ». In Déloye, Y, Georgakakis, D., Rolland, D. (dir.) Les républiques en propagande. Pluralisme politique et propagande : entre déni et institutionnalisation XIXe-XXIe siècles. L’Harmattan, Inter-National, p. 367-380.
 • Eliçin, Y. (2006). Fransız Yerel Yönetim Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları. Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktüel, 267-294.
 • Eliçin, Y. (2006). Avrupa Bütünleşmesi ve Bölgecilik”, In Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler (pp. 107-128). Alfa Aktüel, İstanbul. 
 • Boumaza, M. (2005). « Une création illégitime ? Le Front national de la Jeunesse » Le Temps des Savoirs. Revue interdisciplinaire de l'Institut universitaire de France, Paris : Odile Jacob, N°7, La création, p. 111-152.
 • Boumaza, M. Girod, M. « Les partis d’extrême droite en Europe de l’Ouest » In Hauger, S. (dir.) Nature, Société, Technologie. Le décryptage du réel par les nouveaux chercheurs, éditions Vuibert,, p. 69-92.
 • Caymaz, B. (2005). Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde laiklik tartışmaları.  Bilgi ve Bellek, 4, 173-185.  
 • Caymaz, B. (2005). İstanbul'daki Niğdeli hemşehri dernekleri. European Journal of Turkish Studies, 2, 1-33. 
 • Boumaza, M. (2004). « Une approche générationnelle des jeunes militants frontistes». Temporalités. Revue de Sciences Sociales et Humaines, n°2, p.60-79.
 • Boumaza, M. (2004). « Les élections régionales de 2004 vues du Front » Tübingen : Gunter Narr Verlag, Lendemains (revue franco-allemande), "Die französischen Parteien und die Regionalwahlen 2004", n°114/115 vol. 29, p. 138-145.
 • Boumaza, M. (2004) « Entrer au Front national et devenir un homme : pour une lecture genrée du militantisme des jeunes frontistes » Presses Universitaires de Strasbourg, Annales de la faculté de droit de Strasbourg (Université Robert Schuman) Nouvelle Série, n°7, p. 115-136.
 • Boumaza, M. Hubé, N. (2004) « Les constructions identitaires des jeunes dans un contexte de crise des identités » Dossier dans les Annales de l'Université Robert Schuman n°7, p. 97-176
 • Eliçin, Y. (2004). Bütünleşen Avrupa’da Yerel Yönetimler. Görüş, 58, 38-51. 
 • Caymaz, B. (2003). Les mouvements islamiques turcs à Paris, Harmattan, Paris. 
 • Eliçin, Y. (2003). Kentsel Kamu Hizmetlerinde Etkinlik Arayışları: Fransa. Çağdaş Yerel Yönetimler, 73-87.
 • Boumaza, M.(2001). « L’expérience d’une jeune chercheuse en "milieu extrême" : Une enquête au Front national ». Regards sociologiques, n°22, p. 105-121
 • Eliçin, Y. (2000). La décentralisation en Turquie. In Méditerranée et Mer Noire entre Mondialisation et Régionalisation (pp. 413-424).  L'Harmattan, Paris. 
 • Eliçin, Y. (1997). Municipalités métropolitaines et municipalités d’arrondissement en Turquie. CEMOTI, Vol.24, 71-104.
 • Kuyaş, A. (1996). Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, The Making of the Middle East Series (London and New York: Routledge, 1993). pp. 252. International Journal of Middle East Studies, 28(2), 288-289. (SSCI)
TABLO 3: İşletme Bölümü Yayınları (SSCI)
2018
 • ERTUĞRUL, M. & DEMİR, V. (2018). How Does Unobserved Heterogeneity Affect Value Relevance?.
 • AUSTRALIAN ACCOUNTING REVIEW, 28(2),288-301  DOI: 10.1111/auar.12228 
 • AKTURAN, U. (2018). How does greenwashing affect green branding equity and purchase intention? An empirical research
 • MARKETING INTELLIGENCE & PLANNING, 36(7), 809-824  DOI: 10.1108/MIP-12-2017-0339  
 • ATAAY, A. (2018). Effects of referents' gender and hierarchical level on employees' satisfaction with pay
 • SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 46(10), 1623-1636  DOI: 10.2224/sbp.7023 
 • ATAAY, A. (2018). Performance sensitivity of executive pay: the role of ownership structure, board leadership structure and board characteristics
 • ECONOMIC RESEARCH, 31(1),1152-1168  DOI: 10.1080/1331677X.2018.1456951 
 • ATAAY, A. (2018).CEO Outsiderness and Firm Performance in an Emerging Economy: The Moderating Role of Managerial Discretion, Journal of Management and Organization, https://doi.org/10.1017/jmo.2018.36 
2016
 • SUER, O., LEVENT, H. & SEN, S. (2016). Foreign entry and the Turkish banking system in 2000s.
  NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 37(SI), 420-435  DOI: 10.1016/j.najef.2016.03.003  
 • BAKLACI, H.F. SUER, O. & YELKENCİ, T. (2016). Volatility Linkages Among Gold Futures in Emerging Markets
  EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 52(1), 1-9  DOI: 10.1080/1540496X.2015.1062292  
 • BAKLACI, F. SUER, O. & YELKENCİ, T. (2016). A closer insight into the causality between short selling trades and volatility
  FINANCE RESEARCH LETTERS, 17,48-54  DOI: 10.1016/j.frl.2016.01.007  
 • OGUZTIMUR, S. & AKTURAN, U. (2016). Synthesis of City Branding Literature (1988-2014) as a Research Domain
  INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, 18(4), 357-372  DOI: 10.1002/jtr.2054  
 • YAMAK, S. ERGUR, A., OZBILGIN, M.F. & ALAKAVUKLAR, O.N. (2016). Gender as Symbolic Capital and Violence: The Case of Corporate Elites in Turkey, GENDER WORK AND ORGANIZATION, 23(2),125-146  DOI: 10.1111/gwao.12115 
2015
 • Judge, WQ ; Witt, MA ; Zattoni, A. ; Talaulicar, T.; Chen, JJ ; Lewellyn, K.; Hu, HW.; Shukla, D. ; Bell, RG.; Gabrielsson, J.; Lopez, F.; Yamak, S.; Fassin, Y.; McCarthy, D.; Rivas, JL.; Fainshmidt, S.; Van Ees, H. (2015). Corporate governance and IPO underpricing in a cross-national sample: A multilevel knowledge-based view
  STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL , 36(8), 1174-1185 DOI: 10.1002/smj.2275  
 • YAMAK, S., ERGUR, A. UNSAL, A. UYGUR, S. & OZBILGIN, M. (2015). Between a rock and a hard place: Corporate elites in the context of religion and secularism in Turkey
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, 26(11),  1474-1497  DOI: 10.1080/09585192.2014.938678  
 • YAMAK, S., ERTUNA, B. LEVENT, H. & BOLAK, M. (2015). Collaboration of foreign investors with local family business groups in Turkey: implications on firm performance
  EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, 9(2), 263-281  DOI: 10.1504/EJIM.2015.067846 
2013
 • DEMİR, V., BAHADIR, O. & ONCEL, A.G. (2013). What is the Best Measure of Financial Performance? Comprehensive Income versus Net Income: Evidence from Turkey.
  IKTISAT ISLETME VE FINANS, 28(323), 73-95  DOI: 10.3848/iif.2013.323.3351  
2011
 • KOZA, M.P., TALLMAN, S. & ATAAY, A. (2011). THE STRATEGIC ASSEMBLY OF GLOBAL FIRMS: A MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF LOCAL LEARNING AND GLOBAL ADAPTATION
  GLOBAL STRATEGY JOURNAL , 1(1-2 SI), 27-46  DOI: 10.1111/j.2042-5805.2011.00004.x  
 • ERTUNA B. & YAMAK, S. (2011). Foreign equity configurations in an emerging country: Implications for performance
  EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, 29 (2),117-128  DOI: 10.1016/j.emj.2010.12.001  
TABLO 4: İşletme Bölümü Yayınları (Diğer)
2014

MAKALELER

 • Demir, V., Bahadır, O., (2014). An Investigation of compliance with International Financial Reporting Standards by listed companies in Turkey, Accounting and Management Information System, 13 (1), 4-14.
 • Demir, V., Bahadır, O., (2014). Yeni Avrupa Birliği Yönergesi (2013/34 EU) Kapsamında Bireysel Finansal Tablolar, Mali Çözüm, 121, 13-33.
 • Dincer, B., Dincer, C., (2014). An Overview and Analysis of Marketing Ethics, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(11), 138-146.
 • Judge, W.Q., Witt, M.A., Talaulicar, T., Zattoni, A., Talaulicar, T., Chen, J., Lewellyn, K., Hu, H., Shukla, D.,Bell, R. G., Gabrielsson, J., Lopez, F., Yamak, S., Fassin, Y., McCarthy, D., Rivas, J., Fainshmidt, S., Van.Ees, H.,  (2014). Corporate Governance and IPO Underpricing in a Cross-National Sample: A Multi-Level Knowledge-Based View, Strategic Management Journal, 36(8), 1174-1185.
 • Özgür, Ç., Öztek, M.Y., (2014). A Research Oriented Framework For The Development Of Marketing Strategies In The Turkish Construction Sector, Academic Journal of Information Technology, 5, 7-24.
 • Özgür, Ç., Öztek, M.Y., (2014). Competitive Marketing Strategies in the Turkish Real Estate Sector and A Research Model, Academic Journal of Information Technology, 6, 7-24.
 • Yamak, S; Nielsen, S. Escriba Esteve, A., (2014). The Role of External Environment in Upper Echelons Theory: A Review of Existing Literature and Future Research Directions, Group and Organization Management , 39, 69-109. 
 • Yamak, S., Ergur, A., Ünsal, A. Uygur, S., Özbilgin, M., (2014). Between a Rock and a Hard Place: Corporate elites in the context of religion and secularism in Turkey, International Journal of Human Resource Management , 26(11), 1474-1497.

KİTAP

 • Bahadır, O., (2014). Raporlama Standartları Kapsamında Şerefiye, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Demir, V., Bahadır, O., (2014). SMMM Yeterlik Sınavları için Muhasebe, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Özgür, Ç., Öztek, M.Y., (2014). Cultural Perspectives On The Entertaınment Industry: Communıcatıon, Medıa, And Socıetal Impacts: Leisure Time Marketing In The Context Of Entertainment Industry. IGI Global Publishing,

KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİLERİ 

 • Baklacı, H.; Süer, Ö.; Yelkenci, T., (2014). Price Linkages Among Emerging Gold Futures Markets, Third International Symposium in Computational Economics and Finance, 10- 12 April, Paris. 
 • Baklacı, H.; Süer, Ö.; Yelkenci, T., (2014). Volatility Linkages Between Gold Futures in Emerging Markets, 13th EBES (Eurasia Business and Economics Society) Conference, 05-07 June, Istanbul.
 • Demir, V., (2014). İyi Uygulamalar Işığında Modern UFRS/TFRS Eğitiminin Unsurları, Muhasebe Standartları Sempozyumu.
 • Ergur, A. & Yamak, S., (2014). The Interaction of Business Elites with Political Authorities, European Academy of Management.
 • Kaya, İ., Albayrak, E., (2014). A Framework to Evaluate the Indicators of Corporate Social Responsibility in the Car Sector Using A Fuzzy MCDM Approach: A Case Study in France, 5th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Trakya University.
 • Kaya, İ., Albayrak, E., (2014). Üniversitelerde İç Denetim Eğitim ve Öğretimi: Dünya Üniversitelerinde Geliştirilen Eğitim Programlarının ve Müfredatlarının Değerlendirilmesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik Forum, Galatasaray Üniversitesi, 9 Mayıs 2014.
 • Labelle, F., Öncel, A.G., Aka, G., Doucet, M., (2014). Pratiques et Attitudes à propos de la RSE en contexte de PME: Premiers résultats d’une étude quantitative, CCSBE’14, 22-24 Mayıs 2014, Antigonish, Canada. 
 • Le Roy, J., Minibas – Poussard, J., Bastounis, M., (2014). Organizational Justice Perception and Organizational Commitment: a Relationship Moderated by Self-Esteem and Locus of Control, ICAP.
2015

MAKALELER

 • Akturan, U., (2015).  Modern Tüketimin Tarihçesi: Püritenlikten Dijital Çaga Tüketimin İdeolojisi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52, 35-46.
 • Akturan, U., Ecevit, M.Z., (2015). Düşük Fiyat Garantisi Politikasının Satın Alma Sonrası Fiyat Araştırmasına Etkisinde Fiyat Uzmanlığının Rolü, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52, 47-62.
 • Bahar, B., (2015).  Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkisi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52, 63-72.
 • Demir, V., Çelik, İ., (2015). Türk İhracatçılarının Mali Tablo Analizler: Kriz Sonrası Döneme İlişkin Sektörel Karşılaştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, 46, 53 -80.
 • Dincer C., Dincer B., (2015).  Key Factors of Online Customer Satisfaction, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(7), 97-111.
 • Dincer C., Dincer B., (2015). Are Employees Concerned About Corporate Social Responsibility?, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(6), 17-28.
 • Ergur, A., Yamak, S., Özbilgin, M., (2015). Understanding the nature of the relationship between the state and business elites, In G. Morgan, S. Quack P. Hirsch, (Eds.) Research in the Sociology of Organizations: Elites on Trial,  Emerald Publ.,107-139. 
 • İdiğ-Çamuroğlu, M. Minibas-Poussard, J., (2015).  MOBBING AT BANKS: Moderating Effect of Negative Emotions on the Relationship between Mobbing and Turnover Intention, Australian Journal of Business and Management Research, Vol.05 No.02, 14-24.
 • Keskin A. İ., Dincer, B., (2015). UFRS 15, Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İncelenmesi ve Telekomünikasyon Sektörüne İlişkin Bir Uygulama, Maliye Finans Yazıları, 103, 219-245.
 • Minibas-Poussard, J.; Bastounis, M.; Tuger, A.T, (2015). A Qualitative Study on Saving Representations, Motivations and Causal Attributions in Turkey, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52,604, 23-28.
 • Süer. Ö., Minibas-Poussard, J., (2015). Social Representations of Risk: A Comparison Between Risk-Taker and Risk-Averse Investors, Actual Problems of Economics, 4(166), 314-324.
 • Yamak, S., Ertuna, B., Levent, H., & Bolak, M., (2015).  Collaboration of Foreign Investors with Local Family Business Groups in Turkey: Implications on Firm Performance, European Journal of International Management, 9, 263-281.

KİTAP

 • Demir, V., (2015). TFRS/UFRS Kapsamında Finansal Araçlar, Ankara: Nobel Yayınevi.  
 • Demir, V., Gür, E., (2015). Seçilmiş Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Bir Uygulama, Ordu SMMMO.
 • Demir, V., Yalkın Koç, Y., (2015). Yönetim Aracı Olarak İşletme Bütçeleri, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Minibaş-Poussard, J. ve İdiğ-Çamuroğlu, M., (2015). “Mükemmeliyetçilik ve Aciliyet Kültüründe Patolojik Bir İletişim Şekli: Psikolojik Taciz”, Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim, Beta, 89-132.
 • Minibaş-Poussard, J. ve İdiğ-Çamuroğlu, M., (2015). Psikolojik Taciz: İş Yaşamında Gerilim, Akılçelen Kitaplar.
 • Minibaş-Poussard, J., (2015). "Örgütsel Adalet", Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim, Beta, 11-28.
 • Minibaş-Poussard, J., (2015). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Koçluk”, Fuat Çelebioğlu'na Armağan - Kurumlar ve İnsanlar, GSU Yayınları, 25-47.
 • Minibaş-Poussard, J., (2015). Güvenli Davranış: İş Yaşamında Etkili İletişim, Akılçelen Kitaplar.

KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİLERİ 

 • Akturan, U. ve Bozbay, Z., (2015). Bandwagon Consumption And Value Perceptions Of Global Brands In An Emerging Market, 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 75-87.
 • Akturan, U., (2015).  Being More Than A Brand: Where Is Brand Love Rooted?, 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 61-74.
 • Akturan, U., (2015). Corporate Social Responsibility In The Higher Education: Evidence From Universities In Turkey, X International Conference Russian Regions In The Focus Of Changes, 14-24.
 • Arık, E., Süer, Ö., (2015). Local Bias of Individual Investors: Evidence from Turkish Stock Market, IAREP-SABE Joint Conference, 3-6 September, Sibiu (Romania), 30-34.
 • Arık, E., Süer, Ö., (2015). Local Bias of Individual Investors: Evidence from Turkish Equity Market, 2nd International Borsa Istanbul Finance & Economics Conference (BIFEC), 1-2 October, Istanbul, 
 • Ataay, A., (2015). Performance Consequences Of Ceo Successıon: The Impacts Of Ceo Successor Orıgın And Successıon Context, The European Business and Management Conference 2015, 263-277.
 • Ataay,A., (2015). Antecedents Of Top Management Successors Orıgın: Evıdence From An Emergıng Market, The European Business and Management Conference 2015, 247-261.
 • Ataay,A., (2015). CEO Turnover in an Emerging Market: How Often are They Changing and Who are Their Successors?, 16th EBES Conference, 615-630.
 • Baklacı, H., F., Süer, Ö., Yelkenci, T., (2015). Do Short Selling and Prices Granger Cause Each Other? Evidence from an Emerging Market, Second European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking, 3-5 July, Zurich (Switzerland), Paper ID: Z5109.
 • Demir, V., (2015). İşletme Üst Yönetimindeki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Kurumsal Yönetim, Bursa SMMMO 1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu.
 • Kaya, İ., (2015). The Mandatory Social and Environmental Reporting: Evidence from France, 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, December 10-12, 206-213.
 • Süer, Ö., Levent, H., Sen, S., (2015), Foreign Entry and the Turkish Banking System in 2000s, 8th International Finance Conference (IFC8), 13-14 Mars, Paris (France), 
 • Süer. Ö., Minibas-Poussard, J., (2015). Social Representations of Risk: A Comparison Between Risk-Taker and Risk-Averse Investors, International Conference “Actual Problems of Economics: January Session”, 28 January, Istanbul, 
 • Yamak, S., Karatas-Ozkan, M., (2015). Conceptual genealogy of CSR in Turkey: A reflexive approach, Workshop on politization of the firms- Fransa.
 • Yamak, S., Karatas-Ozkan, M., (2015). CSR in Turkey: A Conceptual Genealogy, European Academy of Management.
2016

MAKALELER

 • Akturan, U., (2016). Why Consumers Love Brands?, International Journal of Economic Behavior, 6, 21-30.
 • Akturan, U., Bozbay, Z., (2016).  Markaya Sahip Olan Ve Olmayan Tüketicilerin Markaya Yönelik Kredibilite Ve Değer Algısı Farkı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 16, 139-152.
 • Akturan, U., Oğuztimur, S., (2016). Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches, Planlama, 26, 117-129.
 • Akturan, U., Oğuztimur, S., (2016). Synthesis Of City Branding Literature (1988-2014) as A Research Domain, International Journal of Tourism Research, 18, 357-383.
 • Ataay, A., (2016). Genel Müdür Değişimleri: Ne Sıklıkla Değişiyorlar ve Halefleri Kimlerdir?, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 12(1-2), 7-38.
 • Ataay, A., (2016). Role of Interlocking Directorates in an Emerging Country Control and Coordination in Family Business Group, Eurasian Journal of Business and Management, 4(2), 106-116.
 • Ataay, A., (2016). Roles of Interlocking Directorates in an Emerging Country: Control and Coordination in Family Business Groups, Eurasian Journal Business and Management, 4(2), 106-116
 • Baklacı, H., F., Süer, Ö., Yelkenci, T., (2016). A Closer Insight into the Causality Between Short Selling Trades and Volatility, Finance Research Letters, 17, 48-54.
 • Baklacı, H., F., Süer, Ö., Yelkenci, T., (2016). A Contemporary Enquiry into the Intraday Causality Between Short Selling Trades and Volatility, The Empirical Economics Letters, 15(1).
 • Baklacı, H., F., Süer, Ö., Yelkenci, T., (2016). Volatility Linkages Among Gold Futures in Emerging Markets, Emerging Markets Finance and Trade, 52(1), 1-9.
 • Demir, V., Bahadır, O., Öncel, IFRS implementation in Turkey: benefits and challenges, Journal of Accounting and Management and Informations Systems, Vol.15 No.1, 5-26.
 • Demir, V., Ertuğrul, M., Gür, E., (2016). Değer İlişkisi Üzerine Uluslararası Yayınlar, Mali Çözüm, Sayı:136.
 • Demir, V., Gür, E., (2016), Avrupa Birliği Muhasebe Yönergesi (2013/34) ve UFRS, US GAAP, Alman GAAP Karşılaştırması Kapsamında Türkiye'deki Muhasebe Uygulamaları, Mali Çözüm, Sayı:49, Eylül, 69-88.
 • Dincer, B., (2016). The Role of Sustainability Disclosures for the Capital Markets Participants: Evidence from Turkey, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance & Management Sciences, vol.6-4, 134-141.
 • Dincer, C., (2016). The Use of Social Media by B2B Companies in an Emerging Country: Evidence from Turkey, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.6-10, 252-261.
 • Negüs, F., (2016). Örgün ve Uzaktan Eğitim, Lisans Öğrencilerinin Teknoloji Kabulüne İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi (İstanbul Journal of Social Sciences), Sayı 14 Sonbahar sayısı, e-dergi.
 • Sen, S., Süer, Ö., (2016), Mülkiyet Yapısı Bağlamında Türk Bankacılık Sektörünün Tarihçesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 448-462.
 • Süer, Ö.; Levent, H.; Sen, S., (2016). Foreign Entry and The Turkish Banking System in 2000s, The North American Journal of Economics and Finance, 37, 420-435.
 • Yamak, S., Ergur, A., Alakavuklar, O., Özbilgin, M., (2016). Gender as Symbolic Capital and Violence: The Case of Corporate Elites in Turkey, Gender, Work and Organization (SSCI), 23(2), 125-146.

KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • Akturan, U., (2016).  Green Talk And Green Walk: How Oil Companies Position Themselves In Social Media?, 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 51-63.
 • Ataay, A., (2016). Tepe yönetici kıdermleri: Türkiye'de aile şirketlerinden bulgular, 7. Aile işletmeleri kongresi 14-15 Nisan 2016, Istanbul.
 • Ataay, A., (2016). The impact of CEO change on top management teams’ composition: evidence from an emerging market, 32nd EGOS Colloqium, Napoli, İtalya, 7-9 Temmuz 2016.
 • Ataay, A., (2016). The impact of CEO succession on firm performance, 16th EURAM Conference, Paris, Fransa, 1-4 Haziran 2016.
 • Ataay, A., (2016). The İmpact Of CEO Successor's origin and succession context on firm performance, 1st Paper Development Workshop, EURAM Corporate Governance SIG, Valensiya, İspanya, 28-29 Eylül 2016.
 • Ataay, A., (2016). The İmpact Of Top Management Team Compensation On Firm Performance İn Turkey: An Emerging Economy Experience., 9th Annual Conference Of The Euromed Academy Of Business (EMAB), Varşova Polonya, 14-16 Eylül 2016.
 • Ataay, A., (2016). Top Management Team Compensation and Firm Performance: An Emerging Market Experience, 19th EBES Conference, 1116-1129.
 • Ataay, A.,(2016). Insider versus Outsider successors: Antecedents of CEO successors' origins in an emerging market, 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB), Varşova Polonya, 14-16 eylül 2016.
 • Bahar, B., (2016). Sosyal Medyanın İtibar Yönetimi Üzerindeki Etkileri, 4.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı.
 • Banarjee, S., Nicolopoulou, K., Karatas- Ozkan M., Yamak S., Shahnaz, I., (2016). CSR Practices in the UAE: Theorising Through the Prism of Institutional Approach, EURAM.
 • Demir, V., (2016). Mesleğimizde Hizmet Kalitesi Kalite ve Rekabet İlişkisi, 7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi.
 • Demir, V., (2016). Yerel Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu.
 • Demir, V., (2016). Yerel Muhasebe Standartları Taslağı Değerlendirmesi, 35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu.
 • Demir, V., Bahadır, O., (2016). Yeni Finansal Raporlama Çerçevesinde Tartışmalı Alanlar, 16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu.
 • Demir, V., Ertuğrul, M., (2016), Value relevance of accounting information for different capital structures over time: MIST Countries, 39. European Accounting Association.
 • Demir, V., Ertuğrul, M., (2016). The Value Relevance Of Accountıng Informatıon For Dıfferent Capıtal Structures Over Tıme Mıst Countrıes, European Accounting Association Annual Congress 39.
 • Dincer, B., (2016). The Role of Sustainability Disclosures for the Capital Markets Participants: Evidence from Turkey, Third European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking, 1.
 • Dincer, C., (2016).  The Use of Social Media by B2B Companies in an Emerging Country: Evidence from Turkey, Third European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking.
 • Kaya, İ., (2016). Perspectives of Internal Control and Enterprise Risk Management, Eurasia Business and Economics Society 20th EBES Conference – Vienna, September 28-29-30.
 • Kaya, İ., (2016). Sustainability Reporting Assurance: A Literature Review, Eurasia Business and Economics Society 19th EBES Conference – Istanbul, May 26-28.
 • Yamak, S., (2016). “An Overview of the Editors and Reviewers’Expectations at EMR to Deal with Their Comments”, Paper Development Workshop University of Valencia, Spain.
 • Yamak, S., Khlif, W. and El Omari, S., (2016). The economic elite and the process of democratization, EGOS.
2017

MAKALELER

 • Akbulut, D., H., (2017). Faaliyet Kiralaması İşlemlerinin Aktifleştirilmesinin Finansal Tablolara ve Finansal Oranlara Etkisinin Borsa İstanbul Şirketleri Üzerinde İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(2), 456-478.
 • Akturan, U., Bozbay, Z., (2017). Cinsiyet ve Alışveriş Davranışının Fiyat Algılamaları ile İlişkisinin Saptanması: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar.
 • Ataay, A., (2017). Tepe Yönetici Ücretlerinin Firma Performansına Duyarlılığı: Türkiye’den Bulgular, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 54(631), 65-73
 • Ataay, A., (2017). Tepe Yönetici Ücretlerinin Firma Performansına Etkisi: Kurumsal Yönetişimin Rolü, Mali Çözüm, 144(4), 63-88.
 • Ataay, A., Bulut, U., (2017). Çağrı Merkezlerinde Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler: Bir İnceleme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 1-16.
 • Ataay, A., Ceyhan, B., (2017).  Türkiye'de Asgari Ücret Düzeyi ve Bir Asgari Ücret Modeli Önerisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 58, 35-50.
 • Dincer, B., Dinçer, C., (2017).  The Role of Corporate Social Responsibility in the Purchase Intention: Evidence from Banking Sector, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(10), 119-124. 
 • Süer, Ö., Baklacı, H. F., Kocaer, E., (2017). Para Tutumunun Kariyer Hedefleri Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 17 (4), 527-537.

KİTAP

 • Akbulut, D., H., (2017).  "The Effects of Operating Leases Capitalization on Financial Statements and Accounting Ratios: A Literature Survey" in Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, Springer Yayınevi, 3-10.
 • Ataay, A., (2017). CEO Succession And Implications On A Firm’s Outcomes In Emerging Economies: What Do We Know And What Do We Need To Know?", In Researches On Science And Art İn 21st Century Turkey, Gece Publishing Yayınevi, 1614-1626.
 • Kaya, İ., (2017). "Accounting Choices in Corporate Financial Reporting: A Literature Review of Positive Accounting Theory" in Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow, InTechOpen Yayınevi, Chapter-8.
 • Kaya, İ., (2017). "Sustainability Reporting Assurance: A Literature Survey" in Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, Springer Yayınevi, 33-50.

KONGRE VE KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • Akturan, U., (2017). Perceıved Value Of Brands: The Effects Of Brand Attractıveness And Brand Trustworthıness, Euromed.
 • Ataay, A., (2017). Impact Of Corporate Governance Mechanısm On Fırm Performance: Evıdence From An Emergıng Market, 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 1919-1921.
 • Ataay, A., (2017). The effects of pay dispersion between executives and employees of an organization on firm performance: evidence from Turkey, 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 114-125.
 • Demir, V., Bahadır, O., (2017). İç Kontrol Eksikliklerinin Muhasebe ve Denetime Etkileri ve Uygulama Sorunları, 2. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu.
 • Demir, V., Ertuğrul, M., Gür, E. (2017). Does Ifrs Adoptıon Reduce Informatıon Asymmetry: An M&A Based Approach, European Accounting Association Annual Congress 40.
 • Dinçer, B., Dinçer, C., (2017).  Informatıon Technology Use And Insıght To The Management Perceptıon, 5th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2017, 35.
 • Dinçer, B., Dinçer, C., (2017). Determinants of AIS Success; A Qualitative Research on SME’s, International Conference for Multiple Academic Disciplines (ICMAD17Dubai Conference), 1.
 • Dinçer, B., Dinçer, C., (2017). Investigating the Engagement and Brand Loyalty of Online Brand Community Members in Social Media Platforms, International Conference for Multiple Academic Disciplines (ICMAD17Dubai Conference), 1.
 • Dinçer, B., Dinçer, C., (2017). Investıgatıng The Impact Of Onlıne Envıronmental Stımulı On Socıal Commerce: Applıcatıon Of S-O-R Model, 5th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2017, 34.
 • Dinçer, B., Dinçer, C., (2017). Obstacles and Challenges of ICT Adoption by SMEs: Perspective from Istanbul, Sixth Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME17Dubai Conference), 1.
 • Dinçer, B., Dinçer, C., (2017). Why We Produce Digital Content? The Social Side of Generating Content On Facebook, Sixth Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME17Dubai Conference), 1.
 • Gürşen, A., E., (2017). “Retro Pazarlama Etkinlikleri ve İlişkili Olduğu Çalışma Alanları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi. 
 • Kaya, İ., (2017). Accounting For Business Combinations and The Fair Value Measurement Effects On Post- Acquisition Financial Performance: Empirical Evidence From The Literature, Global Business Research Congress.
 • Kaya, İ., Ateş, S., Akbulut, H., D., Köksal, A., (2017). Büyük Veri, Veri Analitiği ve Veri Analizi Işığında Muhasebe Eğitimi: Ders İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma, 36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 167-193.