GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2018 MEZUNLARININ YIL VE BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI

İktisadi ve İdari Bilimler fakültemiz lisans programlarından son 5 yılda 642 mezun vermiştir. Mezunlarımızın bölümlere ve yıllara göre dağılımı Tablo 1’de verilmektedir. Lisans programlarımızın mezunlarının yanısıra Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ÇAP programlarından sırasıyla 4 ve 1 olmak üzere 5 öğrencimiz daha mezun olmuştur. 

TABLO 1: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2018 MEZUNLARININ YIL VE BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ

TOPLAM

2014

40

43

36

40

159

2015

34

28

34

25

121

2016

34

25

39

33

131

2017

31

30

31

22

114

2018

27

33

25

32

117

TOPLAM

166

159

165

152

642

İİBF mezunlarımızın üniversite sonrası faaliyetleri incelendiğinde, mezunlarımızın yüzde 44,5’inin lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri görülmektedir. Bu öğrencilerimizin sadece 11 tanesi doktora aşamasında eğitim görmektedir. 48 öğrencimiz (%11,3) ise Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almış, 128 mezunumuz (%30,3) ise 65’i Fransa’da olmak üzere yurtdışında yüksek lisans eğitimine devam etmiştir (Bakınız Tablo 2). Bu mezunlarımız Türkiye’de Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerde lisansüstü eğitim alırken yurtdışında da MİT, The John Hopkins University, King’s College, UCLA; London School of Economics, London Business School, EHESS, HEC Paris, Université Paris 1 Sorbonne, Université Dauphine, KEDGE Business School, Université de Bordeaux, ESSEC Business School,Université Strasbourg gibi prestijli üniversitelerden kabul alarak eğitimlerine devam etmişlerdir.

İİBF mezunlarımız profesyonel gelişimleri açısından incelendiğinde ise, çalışma hayatlarına hem Türkiye’de hem de yurtdışında devam ettikleri gözlemlenmektedir. Mezunlarımızın yüzde 81,7’si Türkiye’de kariyerlerini devam ettirirken bazı mezunlarımız ise başta Fransa olmak (yüzde 10.1) üzere çeşitli ülkelerde de uzman ve yönetici pozisyonlarda çalışmaktadır.  Ayrıca gerek yurtiçinde olsun, gerek ise yurtdışında olsun mezunlarımızın çalıştıkları şirketlerin büyük bir çoğunluğunun uluslararası Çokuluslu Şirketler (%42,8) veya Fransız şirketleri (%10,4) olduğu da saptanmıştır. Mezunlarımızını çalışma hayatları ile ilgili bilgiler bölümler bazında da mevcuttur ve Tablo 3, 4, 5 ve 6’da özetlenmektedir.

TABLO 2: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2018 MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE KARİYER DURUMLARI


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÇALIŞMA HAYATI

 

TOPLAM

ÇALIŞTIKLARI ÜLKELER

ŞİRKET TÜRÜ

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

 

TÜRKİYE

YURTDIŞI

TOPLAM

YEREL

ÇUŞ

FR.

 

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

FR.

Diğ.


Ülk.

2014

16

14

10

2

3

-

87

9

7

103

56

41

6

103

2015

10

16

14

3

-

1

68

9

9

86

38

37

11

86

2016

14

19

16

-

-

2

81

13

6

100

45

41

14

100

2017

7

10

19

-

-

-

59

5

8

72

35

33

4

72

2018

1

5

6

-

-

-

50

7

4

61

23

29

9

61

TOPLAM

48

64

65

5

3

3

345

43

34

422*

197

181

44

422*

*Bilgilerine ulaşılan mezun sayısı
ÇUŞ: Çokuluslu şirket
FR.: Fransa

TABLO 3: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014-2018 MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE KARİYER DURUMLARI


İKTİSAT  BÖLÜMÜ MEZUNLARI

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÇALIŞMA HAYATI

 

TOPLAM

ÇALIŞTIKLARI ÜLKELER

ŞİRKET TÜRÜ

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

 

TÜRKİYE

YURTDIŞI

TOPLAM

YEREL

ÇUŞ

FR.

 

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

FR.

Diğ.


Ülk.

2014

2

6

3

-

2

-

21

2

6

29

12

15

2

29

2015

-

1

7

-

-

1

13

3

2

18

5

9

4

18

2016

1

-

4

-

-

-

20

2

-

22

7

13

2

22

2017

3

7

5

-

-

-

15

-

3

18

9

9

-

18

2018

-

1

1

-

-

-

16

4

-

20

5

12

3

20

TOPLAM

6

15

20

-

2

1

85

11

11

107

38

58

11

107

TABLO 4: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
2014-2018 MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE KARİYER DURUMLARI


İŞLETME  BÖLÜMÜ MEZUNLARI

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÇALIŞMA HAYATI

ÇALIŞTIKLARI ÜLKELER

ŞİRKET TÜRÜ

TOPLAM

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

 

TÜRKİYE

YURTDIŞI

TOPLAM

 

YEREL

 

ÇUŞ

 

FR.

 

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

FR.

Diğ. Ülk.

2014

2

3

4

2

-

-

33

4

-

37

19

16

2

37

2015

3

8

2

1

-

-

22

2

5

29

11

15

3

29

2016

2

5

4

-

-

-

23

6

1

30

14

10

6

30

2017

2

1

5

-

-

-

17

4

1

22

8

11

3

22

2018

-

3

1

-

-

-

16

1

1

18

10

4

4

18

TOPLAM

9

20

16

3

-

-

111

17

8

136

62

56

18

136

TABLO 5: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2014-2018 MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE KARİYER DURUMLARI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ MEZUNLARI

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÇALIŞMA HAYATI

ÇALIŞTIKLARI ÜLKELER

ŞİRKET TÜRÜ

TOPLAM

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

 

TÜRKİYE

YURTDIŞI

TOPLAM

 

YEREL

 

ÇUŞ

 

FR.

 

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

FR.

Diğ. Ülk.

2014

4

3

3

-

-

-

17

3

1

21

16

4

1

21

2015

5

3

2

1

-

-

17

4

2

23

12

7

4

23

2016

8

8

3

-

-

-

25

4

2

31

14

12

5

31

2017

1

-

6

-

-

-

19

1

1

21

10

10

1

21

2018

1

-

2

-

-

-

12

2

-

14

4

9

1

14

TOPLAM

19

14

16

1

-

-

90

14

6

110

56

42

12

110

TABLO 6: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ
2014-2018 MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE KARİYER DURUMLARI

SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÇALIŞMA HAYATI

ÇALIŞTIKLARI ÜLKELER

ŞİRKET TÜRÜ

TOPLAM

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

 

TÜRKİYE

YURTDIŞI

TOPLAM

 

YEREL

 

ÇUŞ

 

FR.

 

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

TR.

Diğ. Ülk.

FR.

FR.

Diğ. Ülk.

2014

8

2

-

 

1

-

16

-

-

16

9

6

1

16

2015

2

4

3

1

-

-

16

-

-

16

10

6

-

16

2016

3

6

5

-

-

2

13

1

3

17

10

6

1

17

2017

1

2

3

-

-

-

8

-

3

11

8

3

-

11

2018

-

1

2

-

-

-

6

-

3

9

4

4

1

9

TOPLAM

14

15

13

1

1

2

59

1

9

69

41

25

3

69