İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin Misyonu

Uluslararası işbirliklerinin ve disiplinler arası bir yaklaşımın desteğiyle,

  • Küresel ölçekte düşünebilen, değer yaratan ve sorumluluk sahibi liderler, yöneticiler ve bilim insanları yetiştirerek ve
  • Örgütlerin idaresinde, işletmelerin ve ekonominin yönetilmesinde etkili olan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yaparak

toplumsal gelişime katkıda bulunmaktır.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin Vizyonu

İktisadi ve İdari bilimler alanında sunduğu eğitim, yaptığı bilimsel araştırmalar ve bu alanlarda kurduğu işbirlikleri ile topluma hizmet eden, küresel ölçekte saygın bir fakülte olmaktır.