Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1994-1995 ders yılında eğitime başlamıştır. 1998 Haziran döneminde ilk mezunlarını veren fakültenin bünyesinde İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde eğitim yapılmaktadır. Galatasaray Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin fakültede lisans eğitimine başlamaları için Fransızca Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Fakültenin eğitim modeli ders geçme sistemine dayanan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Eğitim Fransız ve Türk dillerinde yapılmaktadır.

Öğrenciler Fransızca derslerin yanısıra İngilizce dil dersleri de almakta, hatta İngilizce dil dersi yükümlülüklerini tamamlayan öğrenciler, üçüncü bir yabancı dil dersi de alabilmektedirler. Bu öğrenciler İngilizce yürütülen seçmeli derslerden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Fakülte, öğrencilerin derslere aktif katılımını sağlayan pedagojik yöntemlere dayalı eğitim yapmaktadır. Üniversitenin sürekli kullanıma açık bilgisayar laboratuarları ve Internet kanalı ile uluslararası kütüphane sistemine bağlı dökümantasyon merkezinin sağladığı olanaklar eğitim anlayışına uygun destek hizmeti vermektedir.

Bölümlerde eğitim; Türk ve Fransız, kadrolu ve misafir öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin verdiği eğitimi zenginleştirmek amacı ile konusunun uzmanları ve yurt dışından davet edilen öğretim üyelerinin katıldığı konferanslar düzenlenmektedir.

Öğrencilerin girişimi ile bölümlere bağlı olarak kurulan akademik amaçlı kulüpler eğitime destek veren çalışmalarda bulunmaktadır. Kulüpler, güncel konulara yönelik ve akademik eğitimi genişleten seminer ve panelleri düzenlemenin yanısıra staja ve mezuniyet sonrasına yönelik kariyer haftasının da yaratılmasında öncülük yapmaktadır.