2 Kasım 2022 saat 14:00’te C-316 salonunda INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) Uluslararası İlişkiler bölüm başkanı Delphine Allès tarafından “Religion et Relations Internationales” başlıklı bir seminer verilecektir.

delphine-alles